1.Zenbaki arruntak eta eragiketak


1.1. Zenbaki arruntak

1.2. Batuketaren propietateak

1.3. Kenketa gaien arteko erlazioa

1.4.Biderketa eta bere propietateak

1.5. Zatiketa gaien arteko erlazioa

1.6. Eragiketa konbinatuak

1.7. Kalkulua eta Buruketak


2. Berreketak eta Erroketa Karratuak

2.1. Berreketa

2.2.Erroketa Karratua


2.3.Kalkulua eta Buruketak


3. Multiploak eta Zatitzaileak


3.1.Zenbakien multiploak

3.2.Zenbakien zatitzaileak

Izena: Zatigarritasuna
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.

ODE mota: Multiploak eta zatitzaileak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 5 saio
Irizpenak: Ondorengo kontzeptuak lantzen dituen sekuentzia didaktikoa: multiploa eta zatitzailea kalkulatu, lehenak, zatigarritasun-arauak.

3.3.Zenbaki lehenak

Izena: D'ERATÒSTENES-EN BAHEA EDO NOLA AURKITU ZENBAKI LEHENAK
Ekintza mota: JClic
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: Javier Rodríguez Fernández Itzultzailea: Blanca Besga. Jclic bilduman aurkitua.
IKT beharrak: internet. Java programa ezinbestekoa da ipinita izatea ordenadorean ekintza hau online egiteko. Aukera dago ordenagailura jeisteko eta bertatik egiteko (CLIC programa instalatu ondoren).
ODE mota: zenbaki leheneak
Taldekatzea: Bakarka edo binaka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: zenbaki lehenak lantzeko

3.4. Zenbaki konposatuak

3.5. Kalkulua eta Buruketak
4. Zatitzaile eta Multiplo komunak


4.1. Zenbakiak

4.2. Faktore lehenetan deskonposatzea

4.3.Zatitzaile komunak(Z.K.H)

4.5. Multiplo komunak(m.k.t)

4.6. Kalkulua eta Buruketak

5. Angeluak


5.1.Angeluen sailkapena: Zorrotza, Zuzena eta Kamutsa, laua eta osoa

5.2. Ondoz ondoko angeluak eta angelu auzokideak

5.3.Angelu osagarriak eta angelu betegarriak

5.4. Angeluak Nola neurtu

Izena: SISTEMA HIRUROGEITARRA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: Angeluak eta denbora neurriak
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: 6 saio
Irizpenak: Neurri angeluarrak eta denbora neurriak, unitateen arteko baliokidetasunak, forma bakun eta konplexuak, beren historia, eragiketak eta problemak ikasteko sekuentzia didaktikoa.

5.5. Angelu neurrien batuketa eta kenketa

5.6. Poligonoen angeluen batuketa

5.7. Kalkulua eta Buruketak

6. Frakzioak

6.1. Frakzioen adierazpen grafikoa

6.2. Frakzioak zatidura modura

6.3. Frakzioen eta unitatearen arteko konparazioa

6.4. Frakzioak Nola kalkulatu

6.5. Frakzioak Nola kalkulatu

6.6.Biderketa gurutzatuen metodoa

6.7.Izendatzaile komunera laburtzeko erak 6.8. Kalkulua eta Buruketak

7. Frakzioak

7.1.Izendatzaile bereko frakzioen batuketa eta kenketa

7.2.Izendatzaile desberdineko frakzioen batuketa

7.3.Izendatzaile desberdineko frakzioen kenketa

7.4.Zenbaki baten eta frakzio baten arteko biderketa

7.5. Frakzioen arteko biderketa

7.6. Frakzioen arteko zatiketa

7.7. Kalkulua eta Buruketak


8. Zenbaki Hamartarrak

8.1. Zenbaki hamartarrak

8.2. Zenbaki hamartarren arteko eragiketak

8.3.Kalkulua eta Buruketak

9. Zenbaki Hamartarrak

9.1. Zatidura Nola hurbildu

9.2. Zatiketaren proba

9.3.Zenbaki hamartarren arteko zatiketak

9.4. Zatiketak zenbaki hamartarrekin

9.5.Kalkulua eta Buruketak

10.Luzera, Masa eta Bolumena

10.1.Luzera unitateak

Izena: LUZERA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: Luzera unitateak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 6 saio
Irizpenak: SMHko luzera-unitateen erabilera, haien baliokidetasunak eta adierazpideak finkatu nahi dira. Ariketa errazak egiten dira, luzera-neurriak lantzeko, eta luzera-neurrien zehaztasunak duen garrantzia baloratzen da.

Izena: ZEHAZTASUNA ETA ERROREA, LUZERA-NEURRIAK HARTZEAN.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: luzera unitateak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 3 saio
Irizpenak: Luzera-neurriak iritzira kalkulatzea eta hurbiltzea, eta kasu bakoitzean eginiko errorea kontuan hartzea.

Izena: SMHREN LUZERA-UNITATEAK.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 3 saio
Irizpenak: SMHren luzera-unitateak eta haien arteko baliokidetasunak aurkezten dira, zenbaki-sistema hamartarrarekin dituen paralelotasunetan oinarrituta, eta 10ez, 100ez, 1.000z... biderkatzean eta zatitzean oinarrituta.

Izena: LUZERA-NEURRIAREN ADIERAZPEN SINPLEA ETA KONPLEXUA.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: luzera unitateak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 3 saio
Irizpenak: Luzera-neurri baten adierazpen sinplea adierazpen konplexu baliokide baten bidez adieraztea, eta alderantziz.

Izena: LUZERA-NEURRIEN BATUKETAK ETA KENKETAK
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: luzera unitateak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Eguneroko problemak proposatzen dira, luzera-neurrien arteko batuketen eta kenketen bidez ebazten direnak.

Izena: LUZERA-NEURRI BAT ZENBAKI ARRUNT BATEZ BIDERKATZEA ETA ZATITZEA.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: luzera unitateak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Eguneroko problemak proposatzen dira, luzera-neurriak zenbaki arrunt batez biderkatuta edo zatituta ebazten direnak.

Izena: OHIKO LUZERAKO NEURRIAK
Ekintza mota: JClic
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: Toni Miquel Mollà. Itzultzailea: Blanca Besga.Jclic bilduman aurkitua.
IKT beharrak: internet. Java programa ezinbestekoa da ipinita izatea ordenadorean ekintza hau online egiteko. Aukera dago ordenagailura jeisteko eta bertatik egiteko (CLIC programa instalatu ondoren).
ODE mota: neurriak
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: .

10.2. Masa unitateak

Izena: MASA (PISUA)
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: masa unitateak
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: 3 saio
Irizpenak: SMHko masa-unitateen erabilera, haien baliokidetasunak eta adierazpideak finkatu nahi dira. Ariketa errazak egiten dira, masa-neurriak lantzeko, eta masa-neurrien zehaztasunak duen garrantzia baloratzen da.

Izena: MASA-NEURRIAREN ADIERAZPEN SINPLEA ETA KONPLEXUA.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: masa neurriak
Taldekatzea: Bakarka edo binaka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Masa-neurri baten adierazpen sinplea adierazpen konplexu baliokide baten bidez adieraztea, eta alderantziz.

Izena: SMHREN MASA-UNITATEAK.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: masa neurriak
Taldekatzea: Bakarka edo binaka.
Denbora: 3 saio
Irizpenak: SMHren masa-unitateak eta haien arteko baliokidetasunak aurkezten dira, zenbaki-sistema hamartarrarekin dituen paralelotasunetan oinarrituta, eta 10ez, 100ez, 1.000z... biderkatzean eta zatitzean oinarrituta.

Izena: MASA-NEURRIEN BATUKETAK ETA KENKETAK.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: masa neurriak
Taldekatzea: Bakarka edo binaka.
Denbora: 3 saio
Irizpenak: Eguneroko problemak proposatzen dira, masa-neurrien arteko batuketen eta kenketen bidez ebazten direnak.

Izena: MASA-NEURRI BAT ZENBAKI ARRUNT BATEZ BIDERKATZEA ETA ZATITZEA.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: masa neurriak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Eguneroko problemak proposatzen dira, masa-neurriak zenbaki arrunt batez biderkatuta edo zatituta ebazten direnak.

Izena: ZEHAZTASUNA ETA ERROREA, MASA-NEURRIAK HARTZEAN.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: masa neurriak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Masa-neurriak iritzira kalkulatzea eta hurbiltzea, eta kasu bakoitzean eginiko errorea kalkulatzea eta kontuan hartzea.

10.3.Edukiera unitateak

10.4.Adierazpen konplexuak eta adierazpen bakunak

10.5. Kalkulua eta Buruketak

Izena: EDUKIERA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: Eduki neurriak
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: 5 saio
Irizpenak: SMHko edukiera-unitateen erabilera, haien baliokidetasunak eta adierazpideak finkatu nahi dira. Kalkulu errazak egiten dira, edukiera-neurriak lantzeko, eta edukiera-neurrien zehaztasunak duen garrantzia baloratzen da.

Izena: SMHREN EDUKIERA-UNITATEAK: BALIOKIDETASUNAK.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: neurrien trataera
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: SMHren edukiera-unitateak eta haien arteko baliokidetasunak aurkezten dira, zenbaki-sistema hamartarrarekin dituen paralelotasunetan oinarrituta, eta 10ez, 100ez, 1.000z... biderkatzean eta zatitzean oinarrituta.

Izena: EDUKIERA-NEURRI BAT ZENBAKI ARRUNT BATEZ BIDERKATZEA ETA ZATITZEA.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: neurrien trataera
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Eguneroko problemak proposatzen dira, edukiera-neurriak zenbaki arrunt batez biderkatuta edo zatituta ebazten direnak.

Izena: ZEHAZTASUNA ETA ERROREA, EDUKIERA-NEURRIAK HARTZEAN.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: neurrien trataera
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Edukiera-neurriak iritzira kalkulatzea eta hurbiltzea, eta kasu bakoitzean eginiko errorea kalkulatzea eta kontuan hartzea.

Izena: EDUKIERA-NEURRI BATEN ADIERAZPEN SINPLEA ETA ADIERAZPEN KONPLEXUA.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: neurrien trataera
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Edukiera-neurri baten adierazpen sinplea adierazpen konplexu baliokide baten bidez adieraztea, eta alderantziz.

Izena: EDUKIERA-NEURRIEN ARTEKO BATUKETA ETA KENKETA.
Ekintza mota: AGREGA Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: neurrien trataera
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Eguneroko problemak proposatzen dira, edukiera-neurrien arteko batuketen edo kenketan bidez ebazten direnak.

11.Zenbaki osoak

11.1. Zenbaki negatiboak

11.2. Zenbaki osoak

11.3. Zenbaki osoak Nola ordenatu eta konparatu

11.4. Eragiketak zenbakizko zuzenean

11.5.Planoko puntuen kordenatuak

11.6. Kalkulua eta Buruketak

12. Azalerak

Izena: AZALERA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: azalera
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: 4 saio
Irizpenak: Azalera kontzeptua ikasteko hezkuntza-sekuentzia. Osatzen duten bost objektuek azalera kontzeptua lantzen dute neurketen eta planuaren teselazioen bitartez

12.1. Irudien azalerak

12.2. Azalera unitateak

12.3.Paralelogramoen azalerak

12.4.Triangeluen azalera

12.5. Poligono irregularren azalera

12.6. Kalkulua eta Buruketak


13. Zirkunferentzia eta Zirkulua


13.1.Zirkunferentziaren elementuak

13.2. Zirkunferentzian inskribatutako poligono erregularrak

13.3. Zuzenaren eta zirkunferentziaren arteko posizio erlatiboak

13.4. Bi zirkunferentziaren arteko posizio erlatiboak

13.5. Pi zenbakia

13.6. zirkunferentziaren luzera

13.7. Zirkulua eta Zirkularrak

13.8. Zirkuluaren azalera

13.9. Kalkulua eta Buruketak

14. Gorputz Geometrikoak


14.1. Poliedroak

14.2.Poliedro erregularrak

14.3.Gorputz biribilak

14.4. Gorputz geometrikoen azalera


14.5. Gorputz geometrikoen bolumena

Izena: BOLUMENA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: bolumenaren neurketa
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: 4 saio
Irizpenak: Bolumen kontzeptua, hiru dimentsioatako koordenatuak eta unitateak ikasteko hezkuntza-sekuentzia. Osatzen duten bost objektuek bolumen kontzeptua lantzen dute neurketen eta adierazpen espazialen bitartez

14.6. Kalkulua eta Buruketak


15. Estatistika eta Probabilitatea


15.1. Aldagai estatistikoak

15.2.Maiztasun absolutua eta Maiztasun erlatiboa

15.3.Datu estatistikoak adierazteko erak

15.4. Datu jakin batzuen batazbesteko aritmetikoa, moda, mediana…

15.5. Gertaera ziurrak,ezinezkoak eta probableak

15.6.Gertaeren probabilitatea Nola kalkulatu

15.7. Kalkulua eta Buruketak


Izena: Taula eta grafiko estatistikoak.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: Informazioa grafikoetan isladatzen
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: 8 saio
Irizpenak:Informazioa nola adierazten eta interpretatzen den irakastea, datu-taulak eta grafikoak eginez eta irakurriz; esate baterako, maiztasunen poligonoa eta sektore-grafikoa.

Izena: Parametro estatistikoak.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: Estatistika
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 4 saio
Irizpenak: Zentralizazio-parametro estatistikoak kalkulatzea eta interpretatzea, eta laginen datu adierazgarriak direla kontuan hartzea

Izena: ZORIA ETA PROBABILITATEA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: zoria (ausa) eta probabilitatea
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: 4 saio
Irizpenak: Zoriari, probabilitateari, horren adierazpen matematikoari eta eguneroko bizitzan duen eraginari buruzko sekuentzia didaktikoa

Izena: MODA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: estatistika
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Datuak biltzea eta moda zein den zehaztea, datuen lagin batetik edo adierazpen grafiko batetik abiatuz.

Izena: BATEZ BESTEKO ARITMETIKOA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: estatistika
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Multzokatutako eta multzokatu gabeko datuen batez bestekoa kalkulatzea.

Izena: PARAMETRO ESTATISTIKOAK INTERPRETATZEA ETA APLIKATZEA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: estatistika
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Informazioa eta iragarpenak lortzea, eta iritzirako kalkuluak egitea, parametro estatistiko jakinetatik abiatuz.

Izena: HEINA ETA MEDIANA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: estatistika
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Datuak ordenatzea, eta heina eta mediana zein diren zehaztea, multzokatu gabeko datuen lagin batetik abiatuz.

Izena: GRAFIKO ESTATISTIKOAK IRAKURTZEA ETA INTERPRETATZEA.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: estatistika
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Grafiko estatistiko jakinetatik abiatuz, informazio garrantzitsua lortzen da eta haren fidagarritasuna baloratzen da.

Izena: SEKTORE-GRAFIKOA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: estatistika
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Sektore-grafikoak egitea eta interpretatzea, maiztasun absolutuen edo maiztasun erlatiboen tauletatik abiatuz.

Izena: MAIZTASUN ERLATIBOA ADIERAZTEKO TAULAK EGITEA.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: estatistika
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Kalkulagailuaren bidez, osatu maiztasun erlatiboen eta ehunekoen taulak, maiztasun absolutuen tauletatik abiatuz.

Izena: MAIZTASUNEN POLIGONOA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: estatistika
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Lerro-grafikoak edo poligonalak egitea eta interpretatzea, maiztasun-tauletatik abiatuz.

Izena: MAIZTASUN ABSOLUTUA ADIERAZTEKO TAULAK EGITEA.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: estatistika
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Sarrera bateko edo gehiagoko maiztasun absolutuko taulak egitea eta interpretatzea.

Izena: DATUAK BILTZEKO ETA SAILKATZEKO TEKNIKAK.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: estatistika
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Lortutako datuak erregistratzea, zenbatzea eta sailkatzea, zenbait teknikaren bidez.